GIỚI THIỆU VỀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU THCS

CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ

      Cơ sở dữ liệu (CSDL) phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở (THCS) là một trong những sản phẩm của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2025”.

      Đây là một công cụ hỗ trợ công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp số liệu từ các phiếu khảo sát, từ đó đưa ra các thông tin chính xác và hữu ích giúp học sinh, phụ huynh học sinh, các cấp quản lý giáo dục và các đơn vị tuyển dụng lao động có góc nhìn đa chiều về công tác phân luồng để đưa ra các định hướng, hoạch định phù hợp nhất cho sự phát triển của cá nhân và của đơn vị.

      CSDL phân luồng học sinh sau THCS là chuyên mục được tích hợp trong website ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lạng Sơn có địa chỉ http://phanluongTHCS.langson.edu.vn.

      Giao diện chính của CSDL phân luồng học sinh sau THCS (sau đây gọi tắt là CSDL phân luồng) như sau:

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_main_191122213117.png

      CSDL phân luồng có các chức năng chính như sau:

      Thông tin phân luồng

      Chức năng này hiển thị kết quả tổng hợp số liệu đã khảo sát từ các phiếu khảo sát, giúp người dùng nắm được thông tin phân luồng của các năm trước và dự đoán được xu hướng phân luồng của các năm tiếp theo.

      Thông tin phân luồng bao gồm: Thông tin phân luồng đối với học sinh; thông tin phân luồng đối với phụ huynh học sinh; thông tin phân luồng đối với cơ sở giáo dục; thông tin phân luồng đối với công tác quản lý; thông tin phân luồng đối với đơn vị tuyển dụng lao động.

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_inf_1hs_191122213258.png

      Khảo sát phân luồng

      Khảo sát là một phương pháp thu thập thông tin từ một số đối tượng (gọi là một mẫu) thông qua bảng khảo sát để tìm hiểu về sự phổ biến lớn hơn mà mẫu đó đưa ra.
Có nhiều phương pháp thực hiện khảo sát như khảo sát trực tiếp qua phỏng vấn, khảo sát qua phiếu, khảo sát trực tuyến,... Trong đó, khảo sát trực tuyến là một giải pháp hiệu quả về thời gian và kinh tế, cho phép bạn thu thập một lượng lớn thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất mà không tốn nhiều thời gian và kinh phí cho việc khảo sát như in phiếu khảo sát, thực hiện khảo sát, vận chuyển phiếu, thu nhận và xử lý dữ liệu...

      Khảo sát phân luồng là công cụ khảo sát trực tuyến với các đối tượng khảo sát là: học sinh; phụ huynh học sinh; cơ sở giáo dục; cán bộ quản lý, giáo viên; đơn vị tuyển dụng lao động.

      Trước mỗi cuộc khảo sát, đối tượng khảo sát sẽ được cung cấp một phiếu khảo sát trực tuyến bao gồm Mã phiếu và Mã xác nhận phiếu.

      Công cụ khảo sát trực tuyến này cho phép bạn có thể hoàn thiện phiếu khảo sát tại nhiều thời điểm khác nhau, hệ thống tự động lưu trữ các mục mà bạn đã điền thông tin và bạn không phải điền lại thông tin này cho những thời điểm hoàn thiện phiếu sau đó. Khi kết thúc phiếu khảo sát, bạn không thể thay đổi các thông tin trên phiếu này.

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_ks_1hs-1_191122213438.png

      Hướng dẫn sử dụng

      Trong mục này cung cấp các hướng dẫn sử dụng với Học sinh, phụ huynh học sinh, cơ sở giáo dục, công tác quản lý, đơn vị tuyển dụng,...

      Quản trị hệ thống

      Chức năng này cung cấp các công cụ để quản trị hệ thống như: quản lý các phiếu khảo sát, tạo phiếu khảo sát, in mã phiếu khảo sát, tổng hợp số liệu,...

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com