HƯỚNG DẪN PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ

      Để thực hiện khảo sát, bạn vào mục chọn Khảo sát phân luồng, sau đó nhập vào Mã phiếuMã xác nhận vào các ô tương ứng rồi bấm chuột vào nút Thực hiện.

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_ks_main_191122223845.png

      * Lưu ý:

      - Bạn phải nhập chính xác cả Mã phiếu và Mã xác nhận phiếu thì mới thực hiện được việc khảo sát.

      - Bạn phải điền đầy đủ các thông tin trong phiếu khảo sát thì mới gửi (kết thúc) được phiếu khảo sát.

      - Khi chưa kết thúc khảo sát, bạn có thể hoàn thiện phiếu khảo sát tại nhiều thời điểm khác nhau, hệ thống tự động lưu trữ các mục mà bạn đã điền thông tin và bạn không phải điền lại thông tin này cho những thời điểm hoàn thiện phiếu sau đó.

      - Khi kết thúc phiếu khảo sát, bạn không thể thực hiện lại khảo sát trên phiếu này.

      Phiếu khảo sát học sinh gồm các thông tin như sau:

     - Phần (I): Thông tin chung

      + (1) Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của học sinh bằng Tiếng Việt có dấu.

      + (2) Dân tộc: Chọn dân tộc trong danh sách.

      + (3) Giới tính: Chọn giới tính trong danh sách.

      + (4) Năm sinh: Nhập đầy đủ 4 chữ số của năm sinh, ví dụ 1982

      + (5) Đơn vị công tác: Điền tên đơn vị công tác.

      + (6) Đối tượng: Chọn đối tượng trong danh sách.

      - Phần (II): Thực trạng công tác quản lý phân luồng, hướng nghiệp sau THCS

      + (1) Đánh giá chất lượng của các vấn đề sau đây đối với công tác quản lý phân luồng, hướng nghiệp học sinh: Tích chọn một mức độ chất lượng (1- Chất lượng rất thấp → 5-Chất lượng rất tốt) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (2) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây đến công tác quản lý phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau tốt nghiệp THCS: Tích chọn một mức độ ảnh hưởng (1-Không ảnh hưởng → 5-Rất ảnh hưởng) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (3) Mục này chỉ dành cho cán bộ quản lý các TTGDTX và các trường nghề: Bạn cần nhập vào Số lượng học sinh huy động được vào vừa học nghề, vừa học văn hóa năm vừa qua; Số lượng học sinh tốt nghiệp đào tạo nghề năm vừa qua; Số lượng học sinh tốt nghiệp trường nghề đã đi làm nghề năm vừa qua.

      + Gửi phiếu: Bạn bấm vào nút này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trong các mục nêu trên, sau bạn bấm nút OK để khẳng định việc gửi phiếu.

 

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com