HƯỚNG DẪN PHIẾU KHẢO SÁT CƠ SỞ GIÁO DỤC

      Để thực hiện khảo sát, bạn vào mục chọn Khảo sát phân luồng, sau đó nhập vào Mã phiếuMã xác nhận vào các ô tương ứng rồi bấm chuột vào nút Thực hiện.

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_ks_main_191122223845.png

      * Lưu ý:

      - Bạn phải nhập chính xác cả Mã phiếu và Mã xác nhận phiếu thì mới thực hiện được việc khảo sát.

      - Bạn phải điền đầy đủ các thông tin trong phiếu khảo sát thì mới gửi (kết thúc) được phiếu khảo sát.

      - Khi chưa kết thúc khảo sát, bạn có thể hoàn thiện phiếu khảo sát tại nhiều thời điểm khác nhau, hệ thống tự động lưu trữ các mục mà bạn đã điền thông tin và bạn không phải điền lại thông tin này cho những thời điểm hoàn thiện phiếu sau đó.

      - Khi kết thúc phiếu khảo sát, bạn không thể thực hiện lại khảo sát trên phiếu này.

      Phiếu khảo sát học sinh gồm các thông tin như sau:

     - Phần (I): Thông tin chung

      + (1) Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của học sinh bằng Tiếng Việt có dấu.

      + (2) Dân tộc: Chọn dân tộc trong danh sách.

      + (3) Giới tính: Chọn giới tính trong danh sách.

      + (4) Năm sinh: Nhập đầy đủ 4 chữ số của năm sinh, ví dụ 1982

      + (5) Đơn vị công tác: Điền tên đơn vị công tác.

      + (6) Đối tượng: Chọn đối tượng trong danh sách.

      + (7) Trình độ: Chọn trình độ học vấn trong danh sách.

      - Phần (II): Thực trạng chất lượng, yếu tố ảnh hưởng đến công tác phân luồng

      + (1) Đánh giá chất lượng của các vấn đề dưới đây đối với công tác giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề hiện nay: Tích chọn một mức độ chất lượng (1- Chất lượng rất thấp → 5-Chất lượng rất tốt) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (2) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong bảng dưới đây đến công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS: Tích chọn một mức độ ảnh hưởng (1-Không ảnh hưởng → 5-Rất ảnh hưởng) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (3) Để nâng cao chất lượng công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh sau THCS, theo anh (chị) cần tập trung vào các giải pháp nào dưới đây: Tích chọn một hoặc nhiều giải pháp trong danh sách.

      + (4) Đề xuất ý kiến để công tác phân luồng sau THCS đạt hiệu quả và chất lượng: Nếu có ý kiến, bạn hãy nhập trực tiếp vào ô này.

      + Gửi phiếu: Bạn bấm vào nút này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trong các mục nêu trên, sau bạn bấm nút OK để khẳng định việc gửi phiếu.

 

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com