HƯỚNG DẪN PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH

      Để thực hiện khảo sát, bạn vào mục chọn Khảo sát phân luồng, sau đó nhập vào Mã phiếuMã xác nhận vào các ô tương ứng rồi bấm chuột vào nút Thực hiện.

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_ks_main_191122223845.png

      * Lưu ý:

      - Bạn phải nhập chính xác cả Mã phiếu và Mã xác nhận phiếu thì mới thực hiện được việc khảo sát.

      - Bạn phải điền đầy đủ các thông tin trong phiếu khảo sát thì mới gửi (kết thúc) được phiếu khảo sát.

      - Khi chưa kết thúc khảo sát, bạn có thể hoàn thiện phiếu khảo sát tại nhiều thời điểm khác nhau, hệ thống tự động lưu trữ các mục mà bạn đã điền thông tin và bạn không phải điền lại thông tin này cho những thời điểm hoàn thiện phiếu sau đó.

      - Khi kết thúc phiếu khảo sát, bạn không thể thực hiện lại khảo sát trên phiếu này.

      Phiếu khảo sát học sinh gồm các thông tin như sau:

     - Phần (I): Thông tin chung

      + (1) Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của học sinh bằng Tiếng Việt có dấu.

      + (2) Dân tộc: Chọn dân tộc trong danh sách.

      + (3) Giới tính: Chọn giới tính trong danh sách.

      + (4) Năm sinh: Nhập đầy đủ 4 chữ số của năm sinh, ví dụ 1999

      + (5) Địa chỉ: Chọn tên huyện/ thành phố, xã/ phường trong danh sách; sau đó nhập vào tên thôn/ tổ/ khối phố.

      + (6) Trường THCS: Chọn tên trường THCS trong danh sách (danh sách các trường sẽ được lấy tự động theo đơn vị huyện).

      + (7) Học sinh lớp: Chọn lớp đang học trong danh sách.

      - Phần (II): Thực trạng nguyện vọng học tập của học sinh

      + (1) Mong muốn nhất của em sau này làm nghề gì: Chọn một nghề trong danh sách.

      + (2) Hãy cho biết mức độ mong muốn của em đối với các nghề dưới đây: Tích chọn một mức độ mong muốn (1-Hoàn toàn không thích → 5-Rất thích, say mê) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (3) Sau khi tốt nghiệp THCS, em sẽ lựa chọn đi học theo hình thức nào dưới đây: Tích chọn một mức độ lựa chọn (1-Không lựa chọn → 5-Lựa chọn rất cao) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (4) Việc lựa chọn ngành nghề, hình thức sẽ theo học sau khi tốt nghiệp THCS của bản thân em là do các yếu tố sau đây ở mức độ nào: Tích chọn một mức độ đồng ý (1-Hoàn toàn không đồng ý → 5-Hoàn toàn đồng ý) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (5) Hãy cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với các ý kiến dưới đây: Tích chọn một mức độ đồng ý (1-Hoàn toàn không đồng ý → 5-Hoàn toàn đồng ý) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + Gửi phiếu: Bạn bấm vào nút này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trong các mục nêu trên, sau bạn bấm nút OK để khẳng định việc gửi phiếu.

 

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com