HƯỚNG DẪN PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ HUYNH

      Để thực hiện khảo sát, bạn vào mục chọn Khảo sát phân luồng, sau đó nhập vào Mã phiếuMã xác nhận vào các ô tương ứng rồi bấm chuột vào nút Thực hiện.

http://phanluongthcs.sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/phan_luong_ks_main_191122223845.png

      * Lưu ý:

      - Bạn phải nhập chính xác cả Mã phiếu và Mã xác nhận phiếu thì mới thực hiện được việc khảo sát.

      - Bạn phải điền đầy đủ các thông tin trong phiếu khảo sát thì mới gửi (kết thúc) được phiếu khảo sát.

      - Khi chưa kết thúc khảo sát, bạn có thể hoàn thiện phiếu khảo sát tại nhiều thời điểm khác nhau, hệ thống tự động lưu trữ các mục mà bạn đã điền thông tin và bạn không phải điền lại thông tin này cho những thời điểm hoàn thiện phiếu sau đó.

      - Khi kết thúc phiếu khảo sát, bạn không thể thực hiện lại khảo sát trên phiếu này.

      Phiếu khảo sát gồm các thông tin như sau:

     - Phần (I): Thông tin chung

      + (1) Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của học sinh bằng Tiếng Việt có dấu.

      + (2) Dân tộc: Chọn dân tộc trong danh sách.

      + (3) Giới tính: Chọn giới tính trong danh sách.

      + (4) Năm sinh: Nhập đầy đủ 4 chữ số của năm sinh, ví dụ 1982

      + (5) Địa chỉ: Chọn tên huyện/ thành phố, xã/ phường trong danh sách; sau đó nhập vào tên thôn/ tổ/ khối phố.

      + (6) Nghề nghiệp: Chọn tên một nghề hoặc lĩnh vực trong danh sách.

      + (7) Có con học lớp: Chọn lớp trong danh sách mà con bạn đang học.

      - Phần (II): Thực trạng nguyện vọng của phụ huynh học sinh với việc học tập/ đào tạo của học sinh

      + (1) Anh (chị) mong muốn con mình sau này làm nghề gì: Chọn một nghề trong danh sách.

      + (2) Anh (chị) sẽ định hướng, khuyến khích con mình lựa chọn ngành nghề sau đây ở mức độ nào: Tích chọn một mức độ khuyến khích (1-Hoàn toàn không thích → 5-Rất khuyến khích) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (3) Anh (chị) sẽ khuyên con mình sau khi tốt nghiệp THCS lựa chọn đi học theo các hình thức dưới đây ở mức độ nào: Tích chọn một mức độ lựa chọn (1-Hoàn toàn không lựa chọn → 5-Hoàn toàn lựa chọn) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (4) Lý do anh (chị) khuyến khích con mình lựa chọn ngành nghề/hình thức theo học ở mức độ nào: Tích chọn một mức độ đồng ý (1-Hoàn toàn không đồng ý → 5-Hoàn toàn đồng ý) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + (5) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong bảng dưới đây đến công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS: Tích chọn một mức độ ảnh hưởng (1-Không ảnh hưởng → 5-Rất ảnh hưởng) tương ứng với mỗi dòng trong bảng.

      + Gửi phiếu: Bạn bấm vào nút này sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trong các mục nêu trên, sau bạn bấm nút OK để khẳng định việc gửi phiếu.

 

Xây dựng bởi Công ty phần mềm Bảo Vinh; điện thoại: 0914.476.912; website: http://baovinh.com.vn; email: baovinhsoft@gmail.com